COACH APLO

Życiorys

Dyrektorka w obszarze bankowości detalicznej, z prawie 20 letnim doświadczeniem w tym sektorze. Przez lata zdobyła doświadczenie z zakresu marketingu, sprzedaży, jakości oraz strategii. Specjalizująca się w zakresie zarządzania projektami, procesami a także dużymi zespołami sprzedaży w modelu tradycyjnym i zdalnym.

Obecnie Dyrektorka Departamentu Bankowości Klienta Zamożnego w Banku Millennium odpowiedzialna za model obsługi i strategię sprzedaży dla tego segmentu klientów.

W 2018 roku obroniła tytuł MBA na Akademii Leona Koźmiskiego, następnie w 2021 roku stała się absolwentką Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, rok poźniej ukończyła Studium Autorytety na tej samej uczelni.

W pracy managera skupiona na ludziach. Uważny obserwator trendów zarówno społecznych, jak i technologicznych. Poza pracą jest zapalonym podróżnikiem i nurkiem.