INFORMACJE OGÓLNE:

Rekrutacja do XV edycji APLO 2024 rozpocznie się w pod koniec grudnia 2023 i zakończy w na początku lutego 2024 r.

Na cały cykl APLO składa się 7 spotkań od lutego do grudnia 2024 roku.

Terminy spotkań:
Sesja I 20-22 lutego (wtorek – czwartek) ZARZĄDZANIE SOBĄ
Sesja II 3-4 kwietnia (środa – czwartek ZARZĄDZANIE RELACJAMI (komunikacja)
Sesja III 23-24 kwietnia (wtorek – środa) ZARZĄDZANIE RELACJAMI – SESJA DODATKOWA
Sesja IV 27-28 maja (poniedziałek – wtorek) ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Sesja V 8-9 października (wtorek – środa) ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA PRACY I MOTYWACJA
Sesja VI 5-6 listopada (wtorek – środa) ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I ZMIANĄ
Sesja VII 3-4 grudnia (wtorek – środa) ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM (w szczególności relacje z rodzicami)

MIEJSCA SPOTKAŃ:
Warszawa, okolice lub online (w zależności od sytuacji w kraju) – szczegółowe informacje dotyczące miejsca zostaną podane przed rozpoczęciem zajęć.

Zapewniamy dwóch trenerów prowadzących + stały nadzór merytoryczny nad programem. Informacje o trenerach i wykładowcach znajdują się TU.
Poza sesjami warsztatowymi każdy uczestnik otrzyma możliwość indywidualnej współpracy z coachem/mentorem z biznesu przez okres 4-6 miesięcy. Więcej informacji o procesie COACHINGU i COACHACH/MENTORACH.

DLA KOGO:

Zaproszenie do udziału w APLO kierujemy przede wszystkim do:

 • Dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych na wszystkich poziomach edukacji i wszystkich typów szkół (placówki państwowe, społeczne, prywatne);
 • Osób odpowiedzialnych za edukację w jednostkach samorządu terytorialnego lub w ramach innych organów prowadzących;
 • Dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • Dyrektorów placówek wychowawczych;
 • Dyrektorów placówek doskonalenia zawodowego;
 • Dyrektorów ośrodków kultury.

Udział w Akademii jest wyłącznie na zasadach dobrowolności.
Ograniczona liczba uczestników: ok. 38 osób.

KOSZT UCZESTNICTWA:

Koszt rynkowy takiego programu to kwota ok 40.000,00 zł. Koszt ponoszony przez uczestnika:

 • z placówek publicznych: 4150,00 zł + 23% VAT.
 • z placówek prywatnych: 5150,00 zł + 23% VAT

Koszt ten obejmuje uczestnictwo w APLO, w tym:
– 7 dwudniowych sesji (w tym  pierwsza trzydniowa) warsztatowo-wykładowych wraz z materiałami;
– wyżywienie – dwudaniowy obiad w każdym dniu zajęć, przerwy kawowe (koszt ok 950zł);
– możliwość indywidualnej (4-6 miesięcy) pracy mentoringowo – coachingowej z osobą wysokiej kadry zarządzającej z biznesu.

UWAGA:

   • Dla 3 kandydatów do APLO z małych miejscowości lub placówek o trudnej sytuacji budżetowej możemy zaoferować specjalne dofinansowanie zarówno kosztów programu, jak również kosztów logistyki i zakwaterowania – o dofinansowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
   • Wybrani kandydaci, uczestnicy Programu Nexera otrzymują dofinansowanie – o  dofinansowaniu decyduje kolejność zgłoszeń w regionach.
   • Dla publicznych placówek warszawskich istnieje możliwość częściowego dofinansowania przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

WARUNKI UCZESTNICTWA i UKOŃCZENIA:

Warunkiem uczestnictwa jest:

   • wypełnienie formularza;
   • wykonanie zadania dla Kandydatów (opisanego na końcu formularza zgłoszeniowego) i przesłanie go pocztą elektroniczną wraz ze swoim zdjęciem na adres agata.gajewska@humanites.pl do dnia 31 stycznia 2024;
   • Program Akademii jest dedykowany liderom oświaty, którzy chcą własnego rozwoju i zwiększenia swojego oddziaływania na świat bliski i daleki, nie zapominając również o swoim życiu. Temu też służy zadanie, aby móc przemyśleć cele, z którymi dana osoba przychodzi na APLO i tego z czym chciałaby ten program ukończyć. Finalną decyzję o zakwalifikowaniu do programu na bazie przesłanych aplikacji podejmuje zespół kierujący projektem APLO.

Warunki uzyskania dyplomu ukończenia APLO:

   • Zaangażowanie w zajęcia – (na bazie opinii prowadzących oraz Dyrektora APLO);
   • Absencja – maksymalnie – jedna sesja (1 zjazd);
   • Praca zaliczeniowa.

REJESTRACJA

Formularz rejestracyjny on-line po kliknięciu tutaj 

UWAGA: po wypełnieniu formularza prosimy o przesłanie ZADANIA DLA KANDYDATÓW DO PROGRAMU APLO (znajdującego się na drugiej stronie formularza rejestracyjnego) WRAZ ZE SWOIM ZDJĘCIEM na adres: agata.gajewska@humanites.pl .
Pobierz Zaproszenie do APLO
Pobierz ULOTKĘ APLO

KOORDYNATOR PROJEKTU:

W sprawach organizacyjnych, finansowych, w przypadku innych pytań dot. projektu prosimy o kontakt z: Agatą Gajewską (agata.gajewska@humanites.pl),
tel. 502 319 350 lub z biurem Instytutu Humanites: tel. 22 621 90 11, @: biuro@humanites.pl