LIDER EDUKACJI W ZMIANIE (APLO LEWZ)

W podejmowanych przez Fundację działaniach kluczowe jest, aby prowadziły one do zmian społecznych, które będą wspierały rozwój kompetencji i postaw opartych na holistycznym, wielowymiarowym rozwoju człowieka w sferach: fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i duchowej i w szczególności wspiera następujące wartości i umiejętności:

 • Wewnętrzny kompas (wewnętrzna v. zewnętrzna sterowalność)
 • Miłość (m.in. szacunek, ale również umiejętność stawiania granic)
 • Odpowiedzialność (proaktywność i branie odpowiedzialności)
 • Wrażliwość społeczna
 • Ciekawość poznawcza (ciekawość świata i ludzi, chęć i zdolność uczenia się)
 • Poczucie piękna
 • Inteligencja emocjonalna
 • Krytyczne myślenie
 • Wytrwałość

DLA KOGO JEST APLO II

 • Dla tych, którzy mają wizję i odwagę tworzyć szkołę jako miejsce holistycznego rozwoju człowieka, a nie tylko przygotowania go do najbliższego testu
 • Dla tych, którzy mają pomysł na konkretną zmianę i chcieliby ją skutecznie przygotować i przeprowadzić.
 • Dla tych, którzy są w trakcie wprowadzania zmiany i borykają się z oporem otoczenia.
 • Dla tych, którzy „polegli” na wprowadzanej zmianie i chcieliby wyciągnąć jak najwięcej korzyści ze zrozumienia przyczyn odniesionej porażki.

PARTNER PROGRAMU

Abris Capital Partners jest niezależną firmą zarządzającą funduszami private equity. Nasze aktywa przekraczają wartość €1.3 mld i możemy poszczycić się wieloma międzynarodowymi, prestiżowymi inwestorami instytucjonalnymi, takimi jak: fundacje uniwersyteckie, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe czy prywatne fundacje. Mamy szerokie doświadczenie w sektorach takich jak: logistyka, finanse, produkcja, recykling i sprzedaż detaliczna, z udokumentowaną historią udanych przejęć firm i budowania ich wartości.

Zespół Abris tworzy 20 profesjonalistów zatrudnionych w biurach w Warszawie i Bukareszcie. Członkowie naszego zespołu posiadają łącznie ponad 180 lat doświadczenia w sektorze private equity, biegle porozumiewając się w dziesięciu językach. Naszych specjalistów inwestycyjnych wyróżnia zarówno głęboka wiedza i doświadczenie w branży private equity na rynkach lokalnych, jak i szerokie doświadczenie biznesowe i operacyjne. Ta wiedza pozwala nam radzić sobie z problemami i wyzwaniami, przed którymi stają lokalne zespoły zarządzające.