Geneza programu 4D ENTER

Kreatywność, przedsiębiorczość, zdolność do wychodzenia ze strefy komfortu, etc to częste i nadużywane dziś frazy opisujące tzw. kompetencje przyszłości. Umiejętności te w niewielkim stopniu wynikają z konkretnej wiedzy „technicznej”. W procesie edukacyjnym uczymy się wielu rzeczy, ale w niewielkim stopniu uczymy się jak uczyć się, poznawać i obsługiwać  … samego siebie!

Innowacyjny, autorski program Instytutu Humanites (Zofia Dzik) i Szkoły Rytmu (Piotr Gospodarczyk) kierowany do szkół, rozwijający strategiczne kompetencje udanego, twórczego i przedsiębiorczego życia. Cykl 7 warsztatów:

RYTM
CIAŁO
EMOCJE
CISZA
JA
TY
MY

zbudowanych w oparciu o filozofię zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem najnowszych badań dotyczących pracy mózgu i sposobów uczenia się, samopoznania, uważności, żonglerki muzyk,  sztuki, komunikacji i zespołowości oraz wiedzy z obszaru biznesu i przedsiębiorczości.  Program jest kierowany do nauczycieli i modyfikowany w zależności od poziomu nauczania. Systemowym celem tego programu jest wprowadzenie tego typu zajęć do podstawy programowej w szkołach – założenie – 1 godz. tygodniowo. Program dający możliwość stworzenia trzyletnich programów nauczania (klasy 1-3, 4-8, liceum 1-4), ale również daje możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy na każdej lekcji, na każdym poziomie szkolnym.

Metodyka pracy:
praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy-umiejętności-ćwiczeń w rozwoju osobistym, jak i zawodowym.

Forma zajęć: nauka wg cyklu Kolba PLUS

• mini-wykład wprowadzający,
• metoda interaktywna – ćwiczenia praktyczne
• omówienie ćwiczeń, metody
• odniesienie do realiów życia oraz praktyki zawodowej

Program powstał między innymi jako odpowiedź na następujące wyzwania współczesnych młodych ludzi:

 • natłok bodźców
 • napięcie, stres – skutkujące nadpobudliwością lub depresją
 • deficyt rozwoju emocjonalnego
 • zaburzone poczucie własnej wartości
 • indywidualizm v. otwartość na innych i współpracę
 • problemy z kondycją fizyczną
 • problemy z koncentracją
 • brak czasu na refleksję

oraz w odpowiedzi na brak takiej oferty w procesie edukacji, która to jest nastawiona głównie na przekazywanie wiedzy mierzonej testem…

Filozofia programu:

Wielowymiarowy, pełny rozwój człowieka – zapewniający zdrowe poczucie własnej wartości = baza rozwoju wszelkich innych kompetencji

Dla kogo jest 4D Enter?

 • nauczycielki i nauczyciele przedszkolni, szkoły podstawowej i średniej
 • szkolni psychologowie, pedagodzy, tutorzy, wychowawcy, katecheci
 • osoby zajmujące się profilaktyką uzależnień oraz pracą z osobami uzależnionymi
 • osoby wykorzystujące w swojej pracy elementy pedagogiki Marii Montessori, pracę z ruchem i ciszą
 • osoby zaciekawione światem muzyki, chcące wykorzystywać proste elementy muzyczne w swojej pracy, jak również osoby grające już na instrumentach
 • do uczestniczenia w programie nie są wymagane żadne uzdolnienia muzyczne.