Sesja I - Zarządzanie sobą

LABORATORIUM SAMOPOZNANIA

 • Autodiagnoza poziomu przywództwa
 • Pogłębienie samoświadomości dotyczącej własnego stylu funkcjonowania i jego wpływu na reakcje otoczenia, efektywność działania, itp. – Klucz do siebie
 • Style zarządzania i jego wpływ na sposób kierowania ludźmi
 • Zwiększenie umiejętności świadomego posługiwania się swoimi mocnymi stronami i unikania pułapek swego stylu
 • Nabycie umiejętności subtelniejszego dostrzegania różnorodności zachowań ludzkich– Klucze do innych
 • Zarządzanie swoją energią – drobne wskazówki
Sesja II - Zarządzanie relacjami

LABORATORIUM RELACJI (komunikacja)

 • Rozpoznawanie i unikanie destruktywnych pułapek komunikacyjnych TD
 • Zwiększenie umiejętności przejmowania kontroli nad jakością komunikacji
 • Nabycie umiejętności zarządzania emocjami w sytuacjach „trudnych relacji”
 • Utrwalenie umiejętności komunikowania się w oparciu o Model Dobrych Rozmów – Schody do nieba
Sesja III - Zarządzanie zespołem

LABORATORIUM TWORZENIA ZESPOŁU

 • Umiejętność rozpoznawania i wzmacniania procesów budujących dobre zespoły
 • Dobór członków zespołu
 • Delegowanie
 • Cechy dobrze funkcjonującego zespołu, budowania zaufania, zarządzanie konfliktami
 • Diagnoza pracy naszych zespołów szkolnych
Sesja IV - Zarządzanie, organizacja pracy i motywacja

LABORATORIUM ZARZĄDZANIA

 • Cele i priorytety – organizacja pracy
 • Narzędzia motywacyjne
 • Wystąpienia szefowskie
 • Proces oceny pracy
 • Dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej
Sesja V - Zarządzanie projektami i zmianą

LABORATORIUM ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

 • Zwiększenie umiejętności w zakresie zarządzania projektami
 • Nabycie umiejętności w zakresie kluczowych elementów związanych z zarządzaniem zmianą i zasad komunikacji wewnętrznej
 • Symulacja projektu
Sesja VI - Zarządzanie kapitałem społecznym

LABORATORIUM ZARZĄDZANIA RELACJAMI ZEWNĘTRZNYMI: (angażowanie rodziców, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja w górę)

 • Umiejętność budowania dobrych relacji i pozyskiwania sojuszników w otoczeniu społecznym – w szczególności rodziców
 • Angażowanie
 • Umiejętność wspierania w miejsce kontrolowania
 • Wypracowanie strategii angażowania rodziców w wspólne działania szkoły ukierunkowane na całościowy rozwój młodego pokolenia
Dodatkowe wsparcie w procesie

COACHING/MENTORING

Każdy uczestnik programu APLO otrzymuje możliwość indywidulanej współpracy przez okres od 4-6 miesięcy z coachem/mentorem z najwyższej kadry zarządzającej z biznesu.

Dodatkowe wsparcie w procesie

MINI APLO

Osobom na stanowiskach kierowniczych towarzyszy często poczucie samotności. Nie wszystkie tematy można przedyskutować nawet ze swoim najbliższym zespołem czy na radzie pedagogicznej. Ogromną wartością Programu APLO jest naturalne tworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń. W ramach Programu APLO wypracowaliśmy metodologię łączenia uczestników APLO w mini sieci społeczne. Dzięki temu podejściu uczestnicy Programu po jego zakończeniu zyskują grupę, w ramach której mogą dzielić się zarówno swoimi sukcesami jak również mieć przestrzeń do przepracowania podejścia do trudnych tematów.

Informacja dodatkowa

Zaprezentowany program jest programem ramowym. Cechą APLO jest  fakt, iż program jest modyfikowany w trakcie jego trwania wychodząc naprzeciw pracy i potrzebom danej grupy. Zapewniamy dwóch trenerów prowadzących oraz stały nadzór merytoryczny Dyrektora Akademii.

Szczegółowa informacja dotycząca miejsca spotkań zostanie podana przed rozpoczęciem zajęć.