CO ZAWIERA PROGRAM

  • Program od początku do końca nastawiony jest na praktyczne wsparcie uczestników we wprowadzeniu istotnej, trwałej zmiany w placówce.
  • Ideą programu jest aplikacja i dostosowywanie różnych narzędzi do konkretnego, żywego procesu zmiany przeprowadzanej przez każdego z uczestników.
  • Proponowane treści będą zależały przede wszystkim od konkretnych potrzeb każdego z uczestników, w zależności od etapu, na którym w danym momencie będziecie. Przewidujemy dużo pracy na dostarczanym przez uczestników materiale + dodatkowe bloki poświęcone doprecyzowaniu celu, strategii, zarządzaniu zmianą oraz pozyskiwania dla tej zmiany ludzi (budowa, motywacja i ocena zespołu).
  • Dla każdego z uczestników przewidujemy INDYWIDUALNE WSPARCIE MENTORA dobranego pod kątem WDRAŻANEJ ZMIANY (usystematyzowany proces kontaktu z mentorem w trakcie wdrażania zmiany)

Co będzie miarą skuteczności Programu

Konkretne zmiany wprowadzone, bądź zainicjowane do końca programu w Waszych szkołach, zmiany zmieniające środowisko wychowawcze na lepsze, przyjaźniejsze, w ściślejszym sojuszu dzieci, rodziców i nauczycieli.