COACH APLO

Dojrzałość, to granica, która oddziela dzieciństwo od dorosłości i „branie” od „dawania”. Dotyczy to w równym stopniu ludzi co organizacji. Zrozumienie i przekroczenie tej cienkiej linii, czasami wymaga pomocy.

Życiorys

Partner w Abris Capital Partners, firmie zarządzającej funduszami Private Equity, odpowiedzialna za relacje inwestorskie, nadzór nad spółkami portfelowymi i standardy ESG (Environmental Social Governance). Absolwentka Handlu Zagranicznego na SGH, oraz studiów podyplomowych z Psychologii Społecznej, oraz Rolnictwa. Od wielu lat doświadczony członek rad nadzorczych, entuzjastka krzewienia dobrych praktyk corporate governance i odpowiedzialnego biznesu wpływającego pozytywnie na otoczenie. Zaangażowana w programy mentoringowe, oraz promujące różnorodność w zarządzaniu organizacjami.

Z równym zapałem żegluje po oceanach co zgłębia tajniki zrównoważonego rolnictwa.