COACH APLO

Życiorys

Dyrektor w obszarze bankowości małych i średnich przedsiębiorstw z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu pełnym spektrum funkcji biznesowych i sprzedażowych, specjalizująca się w zakresie kompleksowego zarządzania produktami, projektami a także dużymi rozproszonymi sieciami sprzedaży.

Od prawie 3 lat pełni funkcję Dyrektorki Zarządzającej Pionu Rozwoju Produktów, Strategii i Decyzji Kredytowych MŚP w BNP Paribas Bank Polska. Wcześniej pracowała na wysokich stanowiskach menedżerskich w banku Pekao SA.

Ma szerokie doświadczenie zarządzaniu dużymi sieciami sprzedaży, a także zespołami projektowymi oraz realizacji strategicznych projektów biznesowych w złożonych, globalnych organizacjach. Z sukcesem uczestniczy w realizacji przez BNP Paribas wielu nowych projektów, inicjatyw transformujących procesy i kreujących wartość dla Klientów MŚP oraz Pracowników, w tym takich, które wspierają strategię CSR Banku oraz działania związane z różnorodnością.

Jest współinicjatorką i liderką programu „Kobiety zmieniające BNP Paribas”, który promuje diversity&inclusion w BNP Paribas Bank Polska.

Współliderka Strefy Mocy zrzeszającej Ambasadorki Programu. Aktywistka na rzecz wsparcia rozwoju biznesowego i osobistego Kobiet.