COACH APLO

Życiorys

Jan Zabierzewski. Posiada ponad 35-letnie doświadczenie zawodowe inżynierskie i zarządcze. Projektant i Kierownik Projektów inżynierii środowiska w Polsce i zagranicą.  Dyrektor projektów w dziedzinie gospodarki komunalnej, ochrony przeciwpowodziowej, komunikacji i autostrad oraz budynków. Obecnie jest Prezesem CDM Smith Sp. z o.o

Ekspert ds. zrównoważenia rozwoju międzynarodowych konkursów architektonicznych SARP

Wieloletni członek amerykańskiej federacji coachów  ICF; coach z doświadczeniem obejmującym ludzi biznesu z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Turcji, Hiszpanii, Włoch, Rosji, Serbii. Od kilku lat współpracuje z  Akademią Przywództwa Liderów Oświaty.