COACH APLO

Życiorys

Jan Zabierzewski jest Prezesem CDM Smith Sp. z o.o. oraz  dyrektorem projektów z branży inżynierii środowiska i inżynierii wodnej oraz budynków. Posiada ponad 35-letnie doświadczenie zawodowe. Wykonywał dokumentacje techniczne i kierował wieloma projektami inżynierii środowiska w Polsce i zagranicą.

Dyrektor projektów budowy oczyszczalni ścieków, ochrony przeciwpowodziowej, komunikacyjnych i autostradowych oraz budynków.

Ekspert ds. zrównoważenia rozwoju międzynarodowych konkursów architektonicznych SARP: Małopolskie Centrum Nauki oraz Centrum Muzyki i Park Miejski w Krakowie, ekspert techniczny dokonujący przeglądów projektów w dziedzinie gospodarki wodnej, komunalnej i odpadowej  w Irlandii, Turcji, Holandii, Serbii, Hong Kongu.

Wieloletni coach, członek amerykańskiej organizacji ICF (International Coach Federation) z doświadczeniem coachingowym obejmującym ludzi biznesu z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Turcji, Hiszpanii, Włoch, Rosji, Serbii. Od kilku lat współpracuje z  Akademią Przywództwa Liderów Oświaty.