COACH APLO

Głęboko wierzę w ludzi, ich dobro i moc sprawczą. Wierzę w dialog i porozumienie. Wierzę w to, że dobry Dyrektor to dobra szkoła.

Życiorys

Ukończyła studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Mediacje Sądowe i Pozasądowe na WSB. Obecnie na studiach z pedagogiki i psychologii. Matka dwojga dorosłych już dzieci, szczęśliwa żona, pasjonatka natury, mindfulness, harmonii i równowagi. Promuje zdrowe podejście do życia i mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów.

Przez 25 lat pracy zawodowej przeszła w międzynarodowych korporacjach całą ścieżkę od Inżyniera Procesu, przez Kierownika Produkcji, Lean Managera, Dyrektora Zakładu, Dyrektora Regionalnego po Dyrektora Generalnego. Ma szerokie doświadczenie w optymalizacji procesów, transferach fabryk i zakładaniu nowych fabryk oraz związaną z tym nierozerwalnie transformacją i budowaniem zespołów, współpracą ze Związkami Zawodowymi i organizacjami pracowniczymi.  Przez lata poprzez mentoring i coaching wspierała rozwój i awans zawodowy wielu managerów.

Od kilku lat prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą oraz wspiera jako wolontariusz liczne organizacje i inicjatywy społeczne.