COACH APLO

Życiorys

Zawsze była ciekawa ludzi, relacji, różnych warunków kulturowych, dlatego pięcioletni wyjazd na studia do Moskwy wykorzystała również na studenckie podróże po byłym Związku Radzieckim, zwiedzając Uzbekistan, Kazachstan, Gruzję, Armenię, kraje nadbałtyckie, a także rejony za kręgiem polarnym Rosji. To był unikalny moment historyczny, kiedy można było pokonywać ogromne odległości nie przekraczając granic państwowych, a co za tym idzie bez wiz i innych problemów formalnych.  Jest przeświadczona, że spotykanie ludzi różnorodnych narodowości, nauczyło ją patrzeć szerzej; nie poprzez wiedzę zdobytą w szkołach, natomiast sposób myślenia i działania przez tradycje i uwarunkowania historyczne.

Pracując najpierw jako prosty pracownik biurowy, potem asystentka prezesa, dalej jako handlowiec, a wreszcie jako szef działu, po kolei poznawała zakres odpowiedzialności i kierowania zespołem kolegów, potem podwładnych. Przekonała się jakie trudne jest przejście z pracownika na kierownika czy dyrektora. Ma na uwadze przede wszystkim zapracowanie na autorytet i zaufanie, wytworzenie zdrowego dystansu emocjonalnego, zwłaszcza jak się kieruje tym zespołem, w którym było się pracownikiem.

Dziesięć lat temu została wspólnikiem dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w branży logistycznej. Czyli znowu włożyła swoje zaangażowanie  w zdobycie wiedzy, zdobycie kolejnych uprawnień, zdanie egzaminów państwowych.
Jedna jest firmą transportową, (Vektor Transport Polska Sp. z o.o.), to bardzo męska branża, praca w trudnych warunkach, ponadto we wciąż zmieniających się normach prawnych. Druga firma (Vektor Polska Sp. z o.o.) zajmuje się przeładunkami z krótkotrwałym składowaniem towarów, odprawami celnymi i przygotowaniem wszelkich formalności, aby towary przekraczały granice Unii Europejskiej. Towar stanowią najczęściej konstrukcje stalowe, rury, ogromne maszyny, agregaty. Mało romantyczne i mało kobiece, a jednak jak się rozumie procesy i zadania etapów logistycznych to wciągające.

Aby sprostać takim zadaniom, z przyjemnością podjęła podyplomowe studia w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej – Akademia Psychologii Przywódców. Każdy dzień pracy pokazuje zasadność tych studiów. Uzupełnieniem był kolejny rok studiów w Szkole Biznesu Politechniki, autorski program – Autorytety.

W Laboratorium Psychoedukacji – Trening Czujności i Uważności, studium podyplomowe skierowane bardziej na osobisty rozwój. Dalej podejmuje studia podyplomowe na SWPS w Warszawie, kierunek Coaching i Mentoring.

Patrząc wstecz, na swoją drogę pracy i rozwoju zrozumiała, jak bardzo się zmieniła, jak bardzo zmieniła swoje życie i podejście do ludzi i procesów w pracy.

Ma przeświadczenie, że nie tylko w branży transportu międzynarodowego są potrzebne autorytety, osoby, które mogą podzielić się doświadczeniem, wesprzeć w podejmowanych decyzjach, zmotywować do działania i zdobywania wiedzy.

Dlatego chętnie włączy swoje doświadczenie w Program APLO w roli coacha/mentora.