Początek

10:00 - 16:00

środa, 16 listopada, 2022

access_time
Koniec

10:00 - 16:00

środa, 16 listopada, 2022

access_time
Adres

Stacjonarnie lub online. Szczegóły będą przesłane mailowo.

location_on

EmotionAid® został zaprojektowany, aby pomóc nauczyć się samoregulacji (czyli radzenia sobie z własnym stresem), jak również do udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej innym za pomocą jasnych, prostych i łatwych w użyciu narzędzi. Narzędzia dają dużą swobodę stosowania i są wynikiem najbardziej zaawansowanych badań w dziedzinie neurofizjologii.
Zostały one wypracowane w ramach podejścia terapeutycznego Somatic ExperiencingTM.

EmotionAid® pozwala skutecznie budować i wzmacniać odporność (zdolność do radzenia sobie) w pokonywaniu codziennych wyzwań oraz rozładowywać napięcia w sytuacjach kryzysowych i szczególnie stresujących.

 Dzięki programowi szkoleniowemu EmotionAid® odbiorca dowie się jak:
• Udzielić pierwszej pomocy emocjonalnej ofiarom i ich bliskim;
• Udzielić pierwszej pomocy emocjonalnej personelowi pierwszej linii;
• Zmniejszyć skutki stresu w sytuacjach awaryjnych i codziennych dla siebie i innych;
• Rozładować stres nagromadzony w układzie nerwowym i w ciele;
• Chronić się przed wtórną traumą, zespołem zmęczenia współczuciem (compassion fatigue syndrome);
• Zapobiegać urazom emocjonalnym i wypaleniu zawodowemu;
• Zbudować indywidualną i zbiorową odporność (np.: całego zespołu), aby skuteczniej radzić sobie z wyzwaniami, gdy się kumulują.

Harmonogram spotkań:
21 września 2022 r. (środa), 
12 października 2022 r. (środa)
26 października 2022 r. (środa)
16 listopada 2022 r. (środa)
Jeden ze zjazdów będzie miał charakter zdalny.
Spotkania będą odbywać się w godzinach: 10:00- 16:00 w Warszawie.
Nadzór merytoryczny merytoryczny nad programem: Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites, przedsiębiorca, impact inwestor, twórca programu Akademii Przywództwa Liderów Oświaty oraz Tomasz Jamroziak – doświadczony, wieloletni trener APLO.