INFORMACJE OGÓLNE

 • Do kogo jest kierowana oferta: dotychczasowi absolwenci APLO
 • Termin składania wniosków: 28 grudnia 2018
 • Pierwsze spotkanie: 12 lutego 2019
  Uwaga: spotykamy się o godz. 12:30
  Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
  Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
 • Czas trwania: luty – grudzień 2019 (5 sesji wspólnych, praca w mini zespołach, praca indywidualna). Terminy sesji:
  • 12-13.02 (wtorek-środa)
  • 02-03.04 (wtorek-środa)
  • 11-12.06 (wtorek-środa)
  • 01-02.10 (wtorek-środa)
  • 12-13.11 (wtorek-środa)
 • Liczba uczestników: Ze względu na bardzo indywidualny charakter pracy w trakcie programu, liczba uczestników jest ograniczona do maksymalnie 15 osób
 • Koszt: 3700 złotych + VAT
 • Zespół prowadzący i Partnerzy: Program poprowadzi sprawdzony zespół trenerów i wykładowców z różnych dziedzin zarządzania: Tomek Jamroziak, Marek Matkowski i Zofia Dzik przy wsparciu innych ekspertów współpracujących z Fundacją Humanites oraz Partnera Strategicznego Programu Abris Capital Partners.

DODATKOWE INFORMACJE: agnieszka.muzinska@humanites.pl, zofia.dzik@humanites.pl tel. 504 144 784

Kryteria wzięcia udziału w programie

 1. Przysłanie do 28 grudnia 2018 podpisanego zgłoszenia, zgodnie z załączonym formularzem obejmującym dane uczestnika, zarządzanej przez niego placówki oraz opis planowanej zmiany. Formularz dostępny również na stronie aplo.pl
 2. Przesłane zgłoszenia będą przedmiotem oceny przez Komitet APLO II, w skład którego wejdą przedstawiciele Zarządu Fundacji Humanites, Rady Fundacji, Partnera Strategicznego oraz Wykładowcy. Wyniki oceny zostaną przedstawione do dnia 21 stycznia 2019 roku.
 3. W trakcie procesu oceny przesłanych zgłoszeń Komitet zastrzega sobie prawo do spotkania/rozmowy z kandydatami, celem wyjaśnienia potencjalnych wątpliwości lub doprecyzowania zawartych w zgłoszeniu treści.

Aplikacja do programu powinna oprócz formalnego formularza zgłoszeń zawierającego dane osobowe oraz wymagane prawem oświadczenia pokrywać następujące punkty:

 1. Nazwa planowanej/realizowanej zmiany:
 2. Cel Zmiany (jedno/dwa zdania):
 3. Skąd wzięła się potrzeba zmiany? Dlaczego właśnie taka zmiana? Na jaką potrzebę, problem odpowiada planowana zmiana:
 4. Opis zmiany:
 5. Co będzie miernikiem sukcesu wprowadzonej zmiany?:
 6. Jakie największe trudności postrzegam przy realizacji tej zmiany?:
 7. Jak proponowana zmiana wspiera kluczowe wartości Humanites i Programu APLO:
 8. W czym w szczególności potrzebuję wsparcia?