COACH APLO

Życiorys

Menedżer i doradca wyspecjalizowany we wdrażaniu zmian w organizacjach i zarządzaniu złożonymi projektami. Brał udział w reorganizacjach, łączeniu i dzieleniu spółek. Od kilkunastu lat wdraża rozwiązania IT wspierające biznes w przemyśle, energetyce i usługach finansowych. Szczególnie interesuje się ludzkimi aspektami zarządzania zmianą.
Doradca zarządów spółek grupy Thumos (wcześniej Paged), uprzednio pełnił m.in. role dyrektora ds. IT i analiz w grupie DTP, wiceprezesa zarządu i CFO spółki PGE Systemy, szefa IT grupy Zelmer.
Absolwent Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.