COACH APLO

Życiorys

Posiada wieloletnie doświadczenie w: zarządzaniu, kontroli organizacji, kierowaniu zasobami ludzkimi (zwłaszcza w jednostkach administracji państwowej, samorządowej, korporacjach i spółkach), zna wielu branż i cechuje go skuteczność w kreowaniu procesów decyzyjnych.
Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu projektów restrukturyzacyjnych, wykładowca akademicki, audytor i ekspert (biegły sądowy).