COACH APLO

Życiorys

Od 6 lat pracuje w międzynarodowej firmie transportowej, jednak moje doświadczenie zawodowe w branży TSL jest znacznie dłuższe, bo ponad 20 letnie. Obecnie pełnię obowiązki dyrektora operacyjnego dla całej polskiej spółki.

Moje doświadczenie budowałam przez lata na różnych stanowiskach kierowniczych, zawsze w ścisłej współpracy z ludźmi, zresztą to ludzi uważam za najcenniejszych we wszelkich organizacjach i dzięki współpracy z nimi rozwijałam swoje kompetencje managerskie.