COACH APLO

Życiorys

Absolwent Szkoły Akademia Lidera oraz Szkoły Trenerów i Coachów. Obecnie kończy Akademię Psychologii Przywództwa.
Studiował Teorię Konstrukcji Inżynierskich na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, tam też obronił pracę doktorską w roku 2008. Był wykładowcą na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.
Swoje pasje i doświadczenie na co dzień wykorzystuje w prowadzeniu i restrukturyzacji firmy GSBK Biuro Konstrukcyjne, idącej w kierunku samoorganizacji pracy zespołów, będąc jednocześnie jej wiceprezesem od 2007 roku. Jest aktywnym Projektantem Konstrukcji i współwłaścicielem firmy BFM Projekt.
W wolnych chwilach zajmuje się sportem, głównie wspinaczką górską i wszelkimi sportami, jakie można uprawiać na świeżym powietrzu. Czyta książki z zakresu psychologii oraz doskonali swoje umiejętności nabywając doświadczenia na szkoleniach i warsztatach.