This post is missing thumbnail.

COACH APLO

Życiorys

Jestem menedżerem o wszechstronnych doświadczeniach zawodowych. Kierowałem wieloma obszarami organizacji zarówno w firmach państwowych jak i prywatnych. Odpowiadałem za zarządzanie transformacją biznesową, sytuacjami kryzysowymi, komunikację wewnętrzną, relacje społeczne i negocjacje ze związkami zawodowymi, ale też za bardzo sformalizowane obszary organizacji jak: zakupy, procurement, administracja, IT i telekomunikacja. Z wykształcenia jestem psychologiem i patrzę na zarządzanie tak jak może patrzeć psycholog: z perspektywy ludzkich potrzeb, ambicji, emocji ale też… interesów. Wierzę że sukces w zarządzaniu (niezależnie jakim obszarem) tworzy umiejętność zaangażowania pracowników: definiowania wspólnie z nimi ciekawych poznawczo idei, stawiania wyzwań, zachęcania do aktywności.
W zarządzaniu cenię proste wartości: uczciwość, samodzielność, aktywność i gotowość do współpracy i udzielania pomocy.