COACH APLO

Jego motto to… „kieruję swoje myśli na tory dotąd nieznane, dzięki temu uciekam od umysłowej stagnacji”

Życiorys

Wykładowca Politechniki Opolskiej Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz przedsiębiorca. Doktor nauk ekonomicznych oraz absolwent studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej – menedżer innowacji. Słuchacz Akademii Psychologii Przywództwa Politechniki Warszawskiej. Zawodowo zajmuję się szkoleniami z dziedziny komunikacji, wizerunku i marki oraz budowania strategii rozwoju. Doradza w obszarze poszukiwania i wdrażania rozwiązań kreatywnych i innowacyjnych. Współpraca z przedsiębiorstwami daje możliwość realizacji projektów badawczo-rozwojowych, które w realny sposób wpływają na rozwój firm i ich właścicieli. W swojej pracy zawodowej integruję umiejętności osób z którymi pracuje i zwraca je na drogę dotąd dla nich nieznaną dzięki temu osoby te tworzą nowe wartości a tym samym nowe możliwości. Dzięki takiemu podejściu którym jest szczera i otwarta komunikacja doprowadza do powstawania nowych pomysłów wśród swoich współpracowników czy partnerów biznesowych. W wolnym czasie wspieram młodzież licealną w projektach giełdowych, gdzie młodzi inwestorzy uczą się prawdziwego inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jego pasją jest siatkówka oraz gotowanie wieczorową porą.