COACH APLO

Wprowadzam w życie maksymę Petera Drucker’a –„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”.

Życiorys

Łączę doświadczenie menedżerskie na różnych poziomach międzynarodowej organizacji w Polsce i za granicą z szeroką gamą różnych metod pracy z ludźmi, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klientów tak, aby służyły w największym stopniu podnoszeniu ich szeroko pojętej efektywności.

Pracuję jako coach indywidualny i zespołowy oraz coach i konsultantka przy wdrażaniu projektów z obszaru samoorganizacji.