COACH APLO

Życiorys

Od 2019 roku nadaje strategiczny kierunek działaniom z zakresu bezpieczeństwa, dobrostanu pracowników oraz ograniczaniu negatywnego wpływu firmy AstraZeneca w Polsce na środowisko naturalne. Na co dzień skupia się na edukacji pracowników oraz tworzeniu dla nich praktycznych rozwiązań wspierających globalną wizję zrównoważonego rozwoju firmy AstraZeneca. Dzięki temu może realizować swoje pasje, poprzez współtworzenie i wspieranie bezpiecznego psychologicznie miejsca pracy oraz rozwoju firmy społecznie i środowiskowo zrównoważonej. Odpowiada również za współpracą z partnerami zewnętrznymi, takimi jak Miasto Stołeczne Warszawa.