COACH APLO

Motto zawodowe : „Only Excellence should satisfy us – If anything is worth doing, it is worth doing well !”

Życiorys

Urodzony w Afryce, żył w różnych krajach Europy Zachodniej, ale głównie w Belgii, gdzie uzyskał tytuł Mgr.Prawa na Uniw. Katolickim w Louvain, następnie ‘Business Postgraduate’ na prestiżowej Solvay Business School i Advanced Management Program na INSEAD.

Podczas całej swojej kariery doradczej, Mik Kuczkiewicz prowadził projekty organizacyjne i rozwojowe dla kadry zarządzającej wielu prestyżowych międzynarodowych firm i koncernów, zarówno w Polsce jak i w wielu krajach Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej.

Jego działalność koncentruje się dziś głównie w trzech sferach: doradztwo biznesowe i organizacyjne, prowadzenie wykładów (programy MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Łazarski (MBA w Energetyce) – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, etc.), działalność społeczna (Członek Rady Fundatorów i Rady Programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów, Członek Kapituły „Perspektywy” ds. Rankingu programów MBA w Polsce, Program APLO – coach).