COACH APLO

Życiorys

Ma ponad 25 lat doświadczenia głównie w sektorze finansowym, ale również bierze aktywny udział we wspieraniu edukacji oraz innych jednostek pożytku publicznego. Była i jest członkiem zarządów i rad nadzorczych czy też doradcą w bankach – uniwersalnych i hipotecznych, firmach ubezpieczeniowych: życiowych i majątkowych, firmie leasingowej, domu maklerskim, dużego kompleksu edukacyjnego, fundacji, jest współzałożycielką projektu mentoringowego Projekt Busola.

Wdrażała szereg narzędzi w szeroko pojętym schemacie kultury Lean Management, takich jak Agile, Scrum, Dual Organization w sektorze usług. Jest przekonana co do wartości ciągłego doskonalenia i z pełną konsekwencją stosowała takie podejście realizując strategie organizacji.

Jest aktywnym mentorem osób rozpoczynających swoją karierę zawodową, jak również wysokiej kadry managerskiej.

Pracuje z pasją, jasno definiując cel działania jednostki, ustalając wartości i zasady postępowania. Będąc osobą bardzo wymagającą wobec siebie i współpracowników, rozumie i wspiera konieczność utrzymania właściwego balansu pomiędzy pracą a życiem osobistym dla właściwego ich rozwoju i z korzyścią dla firmy.