COACH APLO

Życiorys

Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Warszawie. Absolwent Akademii Psychologii Przywództwa. Pracę doktorską w dyscyplinie informatyka obronił w Instytucie Badań Systemowych PAN. Jego kariera zawodowa od wielu lat jest związana z obszarem B+R w zakresie zwinnego tworzenia oprogramowania i sztucznej inteligencji.