COACH APLO

Życiorys

Menedżer, Dyrektor, Absolwent APP 12 edycji, Autorytety 2022/23

Mentor/Coach APLO 2022

Janusz ma ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał pracując jako menedżer w takich firmach jak Pepsico (Manager), Mead Westvaco (Manager), FM Logistic (Dyrektor ds. Technicznych i Zakupów).

Dzięki tym doświadczeniom rozumie mechanizmy zmian w organizacjach i procesach w połączeniu ze zmianami postaw i zachowań.

Od 10 lat rozwija Departament Serwisu w Toyota Material Handling Polska w której jako lider zmian ceni sobie zaufanie, pracę zespołową oraz osobistą odpowiedzialność za wynik zespołu.

Jest zwolennikiem ciągłego rozwoju, który realizuje poprzez uaktualnianie swojej wiedzy z zakresu zarządzania i psychologii. Jest absolwentem Politechniki Lubelskiej, MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu, Psychologii Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Akademii Psychologii Przywództwa na Politechnice Warszawskiej.

Hobbystycznie przez ponad 20 lat prowadził razem z żoną działalność związaną z rekreacją fizyczną, gdzie jako międzynarodowy mentor szkolił innych instruktorów, dbając poza sprawnością fizyczną o aspekty motywacji, zaangażowania i determinacji w osiąganiu celów.

Jest ojcem dwóch synów, z których jeden jest dzieckiem z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową, doświadczenie takiej sytuacji pozwoliło mu poznać świat edukacji z odmiennej perspektywy.