COACH APLO

Życiorys

Przedsiębiorca, praktyk i wolny człowiek. Przez 25 lat był związany z jedna z największych firm w branży restauracyjnej na świecie (ponad 30 tys. „partnerów”), pracując z ludźmi na kilku kontynentach i współtworząc cudowne miejsce wykorzystania  kapitału ludzkiego.  Specjalizuje się w rozwoju ludzi i pomaganiu firmom, głównie rodzinnym w przejściu w etap szybkiego rozwoju poprzez wykorzystanie przede wszystkim potencjału ludzkiego, który zawsze odnajduje. Posiada wyksztalcenie ekonomiczne i ukończył kilkadziesiąt kursów z przywództwa/liderstwa. Obecnie poza doradzaniem firmom rodzinnym, jest również współwłaścicielem kilku restauracji.

Jego pasją są podróże, poznawanie nowych kultur poprzez prace z ludźmi i sport.