COACH APLO

Spotykając się z uczestnikami programu APLO, zależy mi przede wszystkim na wsparciu uczestników w podejmowaniu ich własnych decyzji oraz na wspólnym odkrywaniu narzędzi do usprawniania organizacji pracy i efektywnej współpracy w zespole. Sam z tej współpracy czerpię od uczestników wiele energii i cenię sobie okazję do skonfrontowania różnych opinii, narzędzi w zupełnie innym (nie biznesowym) środowisku pracy – to cenne doświadczenie.

Życiorys

Od wielu lat związany zawodowo z rynkiem mediów. W latach 2009-2017 członek zarządu Agory SA., gdzie m.in. nadzorował segment Reklama Zewnętrzna, piony Finanse i Administracja oraz Nowe Przedsięwzięcia. Zasiadał w radach nadzorczych szeregu spółek z branży reklamy i mediów. Wcześniej, pracował w firmie doradczej Arthur Andersen w dziale doradztwa inwestycyjnego (Corporate Finance). Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Manchester Business School. Uczestniczył m.in. w podyplomowych programach dla kadry zarządzającej na Northwestern University oraz Kellogg School of Management. Współpracuje również z zarządami i właścicielami spółek start-up’ów jako mentor i członek rad nadzorczych.