COACH APLO

Wszyscy jesteśmy Menedżerami / Menedżerkami! Czasami Menedżerami w różnych firmach i organizacjach, a zawsze Menedżerami swojego życia

Życiorys

Strateg, dyrektor zarządzający, mentor, autor publikacji z obszaru efektywności w biznesie. Doktor ekonomii pasjonujący się przywództwem, etyką menedżerską, prakseologią i triathlonem. Wspiera firmy, zarządy, zespoły w podnoszeniu wyników  efektywności działania poprzez wykorzystanie wieloletniego doświadczenia zarządczego oraz profesjonalne narzędzia zarządcze. Autor efektywnej I prostej metodyki zarządzania projektami, otwarty na innowacje I prezentujący styl zarządczy oparty na koncepcji budowania wartości firmy/zespołów teraz i w przyszłości. Pełnił funkcje w zarządach firm i grup kapitałowych (CTL Logistics, CTL Train, Cerkolor) oraz na wielu pozycjach zarządczych z obszaru sprzedaży, operacji, innowacji, strategii biznesowej. Założyciel Fundacji Rozwoju Menedżerskiego „Manage or Die”.