COACH APLO

Życiorys

Ukończyła studia na Universite Paris Diderot, SGH w Warszawie, Erasmus University of Rotterdam i Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie na studiach doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego. Frankofilka, miłośniczka górskich krajobrazów i jamników, żona i mama 2 cudownych, dorosłych córek. Przez ostatnie 20 lat w firmie rodzinnej zajmującej się produkcją izolacji i uszczelnień dla przemysłu i budownictwa. Przeszła wszystkie szczeble kariery od Asystentki w Dziale Marketingu, Product Managera, Szefową HR i Biura Zarządu po stanowisko Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego. Współtworzyła misję, wizję i strategię firmy, zbudowała zespół oparty na zaufaniu i współpracy: razem zmienialiśmy kulturę organizacyjną firmy. Absolwentka Akademii Psychologii Przywództwa oraz studium Autorytety firmowane przez Jacka Santorskiego – ciekawa nowych ludzi i wyzwań.