INFORMACJE OGÓLNE:

Rekrutacja do XIII edycji APLO 2022 rozpoczęła się w grudniu 2021 i zakończyła na początku lutego 2022 r.

Informacje dot. bieżącej edycji: Na cały cykl APLO składa się 6-7 spotkań od lutego do grudnia 2022 roku.

Terminy spotkań:
Sesja I 21-23 lutego (poniedziałek – środa) ZARZĄDZANIE SOBĄ
Sesja II 5-6 kwietnia (wtorek – środa) ZARZĄDZANIE RELACJAMI (komunikacja)
Sesja III 26-27 kwietnia (wtorek – środa) ZARZĄDZANIE  – SESJA DODATKOWA
Sesja IV 7-8 czerwca (wtorek – środa) ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Sesja V 4-5 października (wtorek – środa) ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA PRACY I MOTYWACJA
Sesja VI 8-9 listopada (wtorek – środa) ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I ZMIANĄ
Sesja VII 6-7 grudnia (wtorek – środa) ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM
(w szczególności relacje z rodzicami)

MIEJSCA SPOTKAŃ:
Warszawa lub online (w zależności od rozwoju sytuacji w kraju) – szczegółowe informacje dotyczące miejsca zostaną podane przed rozpoczęciem zajęć.

Zapewniamy dwóch trenerów prowadzących + stały nadzór merytoryczny nad programem. Informacje o Trenerach i Wykładowcach znajdują się TU.
Poza sesjami warsztatowymi każdy uczestnik otrzyma możliwość indywidualnej współpracy z coachem/mentorem z biznesu przez okres 4-6 miesięcy. Więcej informacji o procesie COACHINGU i COACHACH/MENTORACH.

DLA KOGO:

Zaproszenie do udziału w APLO kierujemy przede wszystkim do:

 • Dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych na wszystkich poziomach edukacji i wszystkich typów szkół (placówki państwowe, społeczne, prywatne)
 • Osób odpowiedzialnych za edukację w jednostkach samorządu terytorialnego lub w ramach innych organów prowadzących
 • Dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • Dyrektorów placówek wychowawczych
 • Dyrektorów placówek doskonalenia zawodowego
 • Dyrektorów ośrodków kultury

Udział w Akademii jest wyłącznie na zasadach dobrowolności.
Ograniczona liczba uczestników: ok. 35 osób.

KOSZT UCZESTNICTWA:

Koszt ponoszony przez uczestnika: 2950,00 zł plus 23% VAT. Koszt ten obejmuje uczestnictwo w APLO oraz posiłki.

UWAGA:

 • Dla 3 kandydatów do APLO z małych miejscowości lub placówek o trudnej sytuacji budżetowej możemy zaoferować specjalne dofinansowanie zarówno kosztów programu, jak również kosztów logistyki i zakwaterowania – o dofinansowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • 3 Kandydatów, uczestników Programu Nexera otrzymuje –  100% dofinansowania – o  dofinansowaniu decyduje kolejność zgłoszeń w regionach.
 • Dla publicznych placówek warszawskich istnieje możliwość częściowego dofinansowania przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

WARUNKI UCZESTNICTWA i UKOŃCZENIA:

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • wypełnienie formularza 
 • wykonanie zadania dla Kandydatów (opisanego na końcu formularza zgłoszeniowego) i przesłanie go pocztą elektroniczną wraz ze swoim zdjęciem na adres biuro@humanites.pl do dnia 31 stycznia 2022 
 • Program Akademii jest dedykowany liderom oświaty, którzy chcą własnego rozwoju i zwiększenia swojego oddziaływania na świat bliski i daleki, nie zapominając również o swoim życiu. Temu też służy zadanie, aby móc przemyśleć cele, z którymi dana osoba przychodzi na APLO i tego z czym chciałaby ten program ukończyć. Finalną decyzję o zakwalifikowaniu do programu na bazie przesłanych aplikacji podejmuje zespół kierujący projektem APLO.

Warunki uzyskania dyplomu ukończenia APLO:

 • Zaangażowanie w zajęcia – (na bazie opinii prowadzących oraz Dyrektora APLO)
 • Absencja – maksymalnie – jedna sesja
 • Praca zaliczeniowa

REJESTRACJA

Formularz rejestracyjny on-line po kliknięciu tutaj
(UWAGA: po wypełnieniu formularza prosimy o przesłanie ZADANIA DLA KANDYDATÓW DO PROGRAMU APLO (znajdującego się na drugiej stronie formularza rejestracyjnego) WRAZ ZE SWOIM ZDJĘCIEM na adres: biuro@humanites.pl)
Pobierz Zaproszenie do APLO 
Pobierz ULOTKĘ APLO

KOORDYNATOR PROJEKTU:

W sprawach organizacyjnych, finansowych, w przypadku innych pytań dot. projektu prosimy o kontakt z: Martą Radzio (marta.radzio@humanites.pl), tel. 605 687 603 lub z biurem Instytutu Humanites: tel. 22 621 90 11, @: biuro@humanites.pl