INFORMACJE OGÓLNE:

Rekrutacja do XII edycji APLO 2021. Na cały cykl APLO składa się 6 spotkań od lutego do grudnia 2021 roku.

Terminy spotkań:
Sesja I 16-18 lutego (wtorek – czwartek) ZARZĄDZANIE SOBĄ
Sesja II 7-8 kwietnia (środa – czwartek) ZARZĄDZANIE RELACJAMI (komunikacja)
Sesja III 8-9 czerwca (wtorek – środa) ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Sesja IV 6-7 października (środa – czwartek) ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA PRACY I MOTYWACJA
Sesja V 3-4 listopada (środa – czwartek) ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I ZMIANĄ
Sesja VI 8-9 grudnia (środa – czwartek) ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM
(w szczególności relacje z rodzicami)

MIEJSCA SPOTKAŃ:
Warszawa lub online (w zależności od rozwoju sytuacji w kraju) – szczegółowe informacje dotyczące miejsca zostaną podane przed rozpoczęciem zajęć.

Zapewniamy dwóch trenerów prowadzących + stały nadzór merytoryczny nad programem. Informacje o Trenerach i Wykładowcach znajdują się TU.
Poza sesjami warsztatowymi każdy uczestnik otrzyma możliwość indywidualnej współpracy z coachem/mentorem z biznesu przez okres 4-6 miesięcy. Więcej informacji o procesie COACHINGU i COACHACH/MENTORACH.

DLA KOGO:

Zaproszenie do udziału w APLO kierujemy przede wszystkim do:

 • Dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych na wszystkich poziomach edukacji i wszystkich typów szkół (placówki państwowe, społeczne, prywatne)
 • Osób odpowiedzialnych za edukację w jednostkach samorządu terytorialnego lub w ramach innych organów prowadzących
 • Dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • Dyrektorów placówek wychowawczych
 • Dyrektorów placówek doskonalenia zawodowego
 • Dyrektorów ośrodków kultury

Udział w Akademii wyłącznie na zasadach dobrowolności.
Ograniczona liczba uczestników: maksymalnie 35 osób.

KOSZT UCZESTNICTWA:

Koszt ponoszony przez uczestnika: 2950,00 zł plus 23% VAT.

UWAGA:

 • Dla 5 kandydatów do APLO z małych miejscowości lub placówek o trudnej sytuacji budżetowej możemy zaoferować specjalne dofinansowanie zarówno kosztów programu, jak również kosztów logistyki i zakwaterowania – o dofinansowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • 4 Kandydatów, uczestników Programu Nexera otrzymuje –  100% dofinansowania – o  dofinansowaniu decyduje kolejność zgłoszeń w regionach.
 • Dla publicznych placówek warszawskich istnieje możliwość częściowego dofinansowania przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

WARUNKI UCZESTNICTWA i UKOŃCZENIA:

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • wypełnienie formularza i przesłanie potwierdzenia na adres biuro@humanites.pl do dnia 31 stycznia 2021 
 • wykonanie zadania dla Kandydatów (opisanego na końcu formularza zgłoszeniowego).
  Program Akademii jest dedykowany liderom oświaty, którzy chcą własnego rozwoju i zwiększenia swojego oddziaływania na świat bliski i daleki, nie zapominając również o swoim życiu. Temu też służy zadanie, aby móc przemyśleć cele, z którymi dana osoba przychodzi na nasz program i tego z czym chciałaby ten program ukończyć. Finalną decyzję o zakwalifikowaniu do programu na bazie przesłanych aplikacji podejmuje zespół kierujący projektem APLO.

Warunki uzyskania dyplomu ukończenia APLO:

 • Zaangażowanie w zajęcia – (na bazie opinii prowadzących oraz Dyrektora APLO)
 • Absencja – maksymalnie – jedna sesja
 • Praca zaliczeniowa

REJESTRACJA

KOORDYNATOR PROJEKTU:

W sprawach organizacyjnych, finansowych prosimy o kontakt z biurem Instytutu Humanites: tel. 22 621 90 11, @: biuro@humanites.pl lub Martą Radzio, (marta.radzio@humanites.pl), tel. 605 687 603