INFORMACJE OGÓLNE:

Rekrutacja do XI edycji APLO 2020 trwa od 7 stycznia 2020 do 14 lutego 2020. Na cały cykl APLO składa się 6 spotkań od lutego do grudnia 2020 roku w terminach:

 • sesja I  25-26 lutego 2020 (wtorek – środa)
 • sesja II  1-2 kwietnia 2020 (środa – czwartek)
 • sesja III 3-4 czerwca 2020 (środa – czwartek)
 • sesja IV 7-8 października 2020 (środa – czwartek)
 • sesja V 4-5 listopada 2020 (środa – czwartek)
 • sesja VI 2-3 grudnia 2020 (środa – czwartek)

Zapewniamy dwóch trenerów prowadzących + stały nadzór merytoryczny nad programem. Informacje o Trenerach i Wykładowcach znajdują się TU.
Poza sesjami warsztatowymi każdy uczestnik otrzyma możliwość indywidualnej współpracy z coachem/mentorem z biznesu przez okres 4-6 miesięcy. Więcej informacji o procesie COACHINGU i COACHACH/MENTORACH.

DLA KOGO:

Zaproszenie do udziału w APLO kierujemy przede wszystkim do:

 • Dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych na wszystkich poziomach edukacji i wszystkich typów szkół (placówki państwowe, społeczne, prywatne)
 • Osób odpowiedzialnych za edukację w jednostkach samorządu terytorialnego lub w ramach innych organów prowadzących
 • Dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • Dyrektorów placówek wychowawczych
 • Dyrektorów placówek doskonalenia zawodowego
 • Dyrektorów ośrodków kultury

Udział w Akademii wyłącznie na zasadach dobrowolności.
Ograniczona liczba uczestników: maksymalnie 38 osób.

KOSZT UCZESTNICTWA:

Koszt ponoszony przez uczestnika: 2950,00 zł plus 23% VAT.

WAŻNE: Dla publicznych placówek warszawskich istnieje możliwość częściowego dofinansowania przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

WARUNKI UCZESTNICTWA i UKOŃCZENIA:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres biuro@humanites.pl

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego (według poniższego wzoru) oraz
 • zadania dla Kandydatów (opisanego na 3-ciej stronie poniższego formularza zgłoszeniowego). Program Akademii jest dedykowany liderom oświaty, którzy chcą własnego rozwoju i zwiększenia swojego oddziaływania na świat bliski i daleki, nie zapominając również o swoim życiu. Temu też służy zadanie, aby móc przemyśleć cele, z którymi dana osoba przychodzi na nasz program i tego z czym chciałaby ten program ukończyć.

Warunki uzyskania dyplomu ukończenia APLO:

 • aktywne, zaangażowane uczestnictwo w zajęciach
 • obecność na minimum 80% zajęć – sesji warsztatowych

PLIKI DO POBRANIA:

KOORDYNATOR PROJEKTU:

W sprawach organizacyjnych, finansowych i wszelakich prosimy z biurem Instytutu Humanites: tel. 22 621 90 11, @: biuro@humanites.pl

Partnerzy APLO