INFORMACJE OGÓLNE:

Rekrutacja do X edycji APLO 2019 trwa od 8 stycznia 2019 do 14 lutego 2019. Na cały cykl APLO składa się 6 spotkań od lutego do grudnia 2019 roku w terminach:

 • sesja I – 20-22 lutego 2019 (środa – czwartek – piątek)
  Uwaga: 20 lutego spotykamy się w Muzeum POLIN,
  ul. Anielewicza 6, Warszawa.
  Początek godz. 11:00, sesja potrwa do 18:00/18:30;
  kolejne dni 9:00 – 17:00/17:30
 • sesja II – 27-28 marca 2019 (środa – czwartek)
  pierwszy dzień sesji w godzinach: 12.30-18:30
  drugi dzień sesji w godzinach  9.00-17.00/17.30
  Miejsce: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. H. Jordana, Alfreda Nobla 18/26, Warszawa
 • sesja III – 04-05 czerwca 2019 (wtorek – środa)
  pierwszy dzień sesji w godzinach: 13.00-18.30
  drugi dzień sesji w godzinach 9.00-17.00/17.30
  Miejsce: Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. R. Schumana Fundacji Primus, ul. Pułkownika Zoltána Baló 1, 02-793 Warszawa
 • sesja IV – 09-10 października 2019 (środa – czwartek)
 • pierwszy dzień sesji w godzinach: 12.30-19.00 
  drugi dzień sesji w godzinach: 9.00- 16.00
  Miejsce: „Skrawek Nieba”
  Szkoła Podstawowa w Kowalach, ul. Siostry Faustyny 14, 80-180 Kowale
 • sesja V – 06-07 listopada 2019 (środa – czwartek)
  pierwszy dzień sesji w godzinach: 12.30-18:30
 • drugi dzień sesji w godzinach:  9.00-17.00/17.30
  Miejsce:
  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
 • sesja VI – 04-05 grudnia 2019 (środa – czwartek)

Zapewniamy dwóch trenerów prowadzących + stały nadzór merytoryczny nad programem. Informacje o Trenerach i Wykładowcach znajdują się TU.
Poza sesjami warsztatowymi każdy uczestnik otrzyma możliwość indywidualnej współpracy z coachem/mentorem z biznesu przez okres 4-6 miesięcy. Więcej informacji o procesie COACHINGU i COACHACH/MENTORACH.

DLA KOGO:

Zaproszenie do udziału w APLO kierujemy przede wszystkim do:

 • Dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych na wszystkich poziomach edukacji i wszystkich typów szkół (placówki państwowe, społeczne, prywatne)
 • Osób odpowiedzialnych za edukację w jednostkach samorządu terytorialnego lub w ramach innych organów prowadzących
 • Dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • Dyrektorów placówek wychowawczych
 • Dyrektorów placówek doskonalenia zawodowego
 • Dyrektorów ośrodków kultury

Udział w Akademii wyłącznie na zasadach dobrowolności.
Ograniczona liczba uczestników: maksymalnie 38 osób.

KOSZT UCZESTNICTWA:

Koszt ponoszony przez uczestnika: 2950,00 zł plus 23% VAT.

WAŻNE: Dla publicznych placówek warszawskich istnieje możliwość częściowego dofinansowania przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

WARUNKI UCZESTNICTWA i UKOŃCZENIA:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres biuro@humanites.pl

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego (według poniższego wzoru) oraz
 • zadania dla Kandydatów (opisanego na 3-ciej stronie poniższego formularza zgłoszeniowego). Program Akademii jest dedykowany liderom oświaty, którzy chcą własnego rozwoju i zwiększenia swojego oddziaływania na świat bliski i daleki, nie zapominając również o swoim życiu. Temu też służy zadanie, aby móc przemyśleć cele, z którymi dana osoba przychodzi na nasz program i tego z czym chciałaby ten program ukończyć.

Warunki uzyskania dyplomu ukończenia APLO:

 • aktywne, zaangażowane uczestnictwo w zajęciach
 • obecność na minimum 80% zajęć – sesji warsztatowych

PLIKI DO POBRANIA:

KOORDYNATOR PROJEKTU:

W sprawach organizacyjnych, finansowych i wszelakich prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:
Agnieszka Muzińska: tel. 22 621 90 11 , @: agnieszka.muzinska@humanites.pl,
lub z biurem Instytutu Humanites: tel. 22 621 90 11, @: biuro@humanites.pl

Partnerzy Aplo