Strona główna / Poprzednie akademie / APLO Warszawa II 2013

APLO Warszawa II 2013

Miło nam poinformować, iż Fundacja Humanites uruchamia III Edycję Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Tym razem nasza Akademia będzie się odbywała w Warszawie.

Ogólny opis Programu

…Aby Dyrektor był liderem, a nie administratorem…

Dołącz do elitarnej grupy, która nada nowy kształt systemowi oświaty w Warszawie!

Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania zaprasza do wzięcia udziału w:

Akademii Przywództwa Liderów Oświaty

innowacyjnym programie rozwoju przywództwa w systemie oświatyz udziałem wiodących wykładowców ze świata biznesu, psychologii, socjologiii pedagogiki, kształcących czołowych liderów biznesu

Program jest adresowany do kreatywnych i innowacyjnych liderów oświaty, pełniących lubzamierzających pełnić funkcje kierownicze w systemie edukacyjnym.

Cel realizacji projektu:

Rozwinięcie umiejętności przywódczych osób zarządzających placówkami oświatowymi. Tak jak w biznesie wiele zależy od lidera – tak i w szkole dobry lider może mieć duży wpływ na rzeczywistość i ją kształtować niezależnie od bieżących uwarunkowań.

Ogólna charakterystyka programu

System oświaty, powinien odpowiadać nie tylko za cele dydaktyczne, ale również we współpracy z rodzicami za cele wychowawcze związane z kształtowaniem osobowości i systemu wartości młodego pokolenia. Dlatego też nadrzędnym celem programu jest wzmocnienie przywództwa w oświacie i zainicjowanie – poprzez jego uczestników – ogólnonarodowej debaty o przyszłości kształcenia kadr zarządzających oświatą oraz przyszłości polskiej oświaty w ogóle, jej miejsca i roli w nowoczesnym systemie społecznym, jej gotowości do sprostania wyzwaniom przyszłości i nowym potrzebom rodziny, społeczności, gospodarki oraz wspierających ich instytucji.

Chcemy przygotować uczestników Akademii do efektywniejszego zarządzania zarówno sobą, jaki i relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły (tj. rodzicami, uczniami, nauczycielami – z jednej strony, a z drugiej – administracją, organizacjami pozarządowymi, czy biznesem.

Wierzymy, że osoby, które ukończą Akademię, będą budowały w swojej szkole relacje oparte o zaufanie i otwartość, umiały mądrze wymagać od swoich pracowników, wspierać pracę zespołową nie tylko uczniów, ale grona pedagogicznego, a także włączać rodzinę ucznia we wspólną pracę nad kształtowaniem młodego pokolenia.

Program został wypracowany przez Fundację Humanites na bazie spotkań i rozmów z osobami z systemu oświaty, wieloletnich doświadczeniach biznesowych osób tworzących Fundację oraz doświadczeń „Akademii Psychologii Przywództwa” (Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej i Grupa Firm Doradczych Values). I Edycja programu odbyła się w Warszawie i trwała od stycznia do sierpnia 2012 roku (włączając sesje mentoringowo-coachingowe). Akademia została zorganizowana dzięki wsparciu uzyskanemu z Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Danone Polska i Wydziałowi Oświaty Miasta Stołecznego Warszawy. Uczestnicy naszego projektu otrzymają więc unikalny program sprawdzony w top biznesie, dostosowany równocześnie do realiów polskiej oświaty.

Wartością dodaną Akademii Przywództwa Liderów Oświaty będzie z pewnością wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, która mamy nadzieję przyniesie efekty w postaci powielania dobrych praktyk.

Zakładamy również, iż każdy uczestnik programu otrzyma swojego coacha/mentora z biznesu. Ludzie biznesu, chcą się podzielić wiedzą i doświadczeniem w zakresie używanych przez nich instrumentów do zarządzania, bowiem wierzą, że dyrektorzy i dobra kadra nauczycielska są filarem systemu oświaty i rozwoju młodego pokolenia. Jesteśmy przekonani, że pewne zasady, techniki i mechanizmy stosowane z powodzeniem w nowoczesnych przedsiębiorstwach, mogą przy pewnej modyfikacji znaleźć zastosowanie w szkołach. We wszystkich dużych przedsiębiorstwach działają rozbudowane działy HR, w szkołach nie – choć to NAUCZYCIEL i DYREKTOR jest filarem szkoły, od nich w naszej ocenie zależy ponad 90% tego co się w szkole dzieje.

Nasz kurs ma za zadanie pomóc obecnym bądź przyszłym dyrektorom w stawaniu się prawdziwym liderem – prawdziwym, „naturalnym” przywódcą, który pamięta, że „na stanowisko wybierają go różne organy władzy, ale pozycję DYREKTORA, PRZYWÓDCY zdobywa w sercach i umysłach ludzi, z którymi na co dzień pracuje!” (John Adair)

5 spotkań weekendowych od marca 2013 do czerwca 2013 roku

Schemat zjazdów weekendowych:

Piątek: wykłady wprowadzające/zamykające 1h, Laboratoria Treningowe 8h
Sobota: wykład inspiracje/dobre praktyki 3/3,5h

  • Weekend I : ZARZĄDZANIE SOBĄ
  • Weekend II : ZARZĄDZANIE RELACJAMI (komunikacja)
  • Weekend III : ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM (budowanie i motywowanie zespołu)
  • Weekend IV: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, ZMIANĄ, STYLE PRZYWÓDZTWA
  • Weekend V: ZARZĄDZANIE ZEWNĘTRZYMI RELACJAMI (negocjacje, współpraca z rodzicami, angażowanie świata zewnętrznego w realizację celów szkoły)

Do poprowadzenia wykładów i warsztatów zostaną zaproszeni m.in.: Marek Matkowski, Adam Aduszkiewicz, Profesor Andrzej Jacek Blikle, Rafał Szczepanik, Jarosław Szulski, Zofia Dzik, Zdzisława Cwalińska –Weychert.

Ograniczona liczba uczestników programu 30 osób

Uczestnicy: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół (szkoły podstawowe i gimnazja) o najwyższych w Warszawie wskaźnikach wyzwań związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, pracownicy jednostek samorządowych odpowiedzialni za edukację w dzielnicach, w których pracują w/w szkoły.

Wymiana doświadczeń – każde zajęcia odbywać się będą w innej szkole

Po zakończeniu kursu zapewniamy każdemu uczestnikowi indywidualne wsparcie doświadczonego menagera biznesowego przez okres 3 miesięcy

Dzięki wsparciu sponsorów, koszt uczestnictwa w programie został skalkulowany na kwotę: 2200 złotych brutto

Więcej informacji:
biuro@humanites.pl
www.humanites.pl
tel.504 144 784, 603 673 872

Rejestracja

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć:

  • Sobota 9.00 – 18.00 z godzinną przerwą na obiad i krótkimi przerwami kawowymi,
  • Niedziela 9.00 – 12.30/13.00 – wykłady inspirujące z przerwami kawowymi.

 

1 8-9 marca Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
ul. Stara 4, 00 -231 Warszawa
2 5-6 kwietnia Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
ul. Stara 4, 00 -231 Warszawa
3 10-11 maja Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
ul. Stara 4, 00 -231 Warszawa
4 24-25 maja Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
ul. Stara 4, 00 -231 Warszawa
5 14-15 czerwca Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
ul. Stara 4, 00 -231 Warszawa

Materiały z zajęć