Strona główna / Poprzednie akademie / APLO Wrocław I 2013

APLO Wrocław I 2013

Ogólny opis Programu

…Aby Dyrektor był liderem, a nie administratorem…

Dołącz do elitarnej grupy, która nada nowy kształt systemowi oświaty we Wrocławiu!

Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania

zaprasza do wzięcia udziału w:

Akademii Przywództwa Liderów Oświaty

innowacyjnym programie rozwoju przywództwa w systemie oświatyz udziałem wiodących wykładowców ze świata biznesu, psychologii, socjologiii pedagogiki, kształcących czołowych liderów biznesu

Program jest adresowany do kreatywnych i innowacyjnych liderów oświaty, pełniących lubzamierzających pełnić funkcje kierownicze w systemie edukacyjnym.

Podstawowym celem programu jest przygotowanie jego uczestników do efektywniejszego zarządzaniazarówno sobą, jaki i relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły (tj. rodzicami, uczniami, nauczycielami -z jednej strony, a z drugiej – administracją, organizacjami pozarządowymi, biznesem itp.). Proponowaneobecnie formy dokształcania dyrektorów szkół – w tym podyplomowe studia przygotowawcze dopełnienia funkcji zarządczych (Organizacja i Zarządzanie w Oświacie) koncentrują się w dużej mierze nakwestiach technicznych: prawnych i administracyjnych, i nie pokrywają szeregu ważnych aspektówzwiązanych z własnym rozwojem oraz z rozwojem umiejętności zarządczych przyszłych dyrektorówszkół, a w szczególności związanych z umiejętnością zarządzania relacjami z ludźmi.

Nadrzędnym celem programu jest również przygotowanie jej uczestników do pracy nad właściwymumiejscowieniem oświaty jako miejsca budowania tożsamości młodego pokolenia w nowoczesnymsystemie społecznym i przygotowania jej do sprostania wyzwaniom przyszłości oraz nowym potrzebomrodziny, społeczności, gospodarki oraz wspierających ich instytucji.

Program został oparty na bazie wielu spotkań i rozmów z osobami z systemu oświaty, wieloletnichdoświadczeniach biznesowych osób tworzących Fundację Humanites oraz sprawdzonym know how -cieszącego się dużą popularnością studium podyplomowego „Akademia Psychologii Przywództwa” JackaSantorskiego i Profesora Witolda Orłowskiego (realizowane przez Szkołę Biznesu PolitechnikiWarszawskiej i Values – Grupę Firm Doradczych) i przeprowadzony pilotażowo w Warszawie w 2012roku. Uczestnicy naszego projektu otrzymają więc unikalny program sprawdzony w top biznesie,dostosowany równocześnie do realiów polskiej oświaty. Czerpiąc z najnowszych osiągnięć nauki i wiedzyakademickiej, chcemy skupić się na praktycznych aspektach zarządzania szkołą: zamiast uczyć o szkolnejbiurokracji – pokazywać jak zarządzać szkolną biurokracją. Nasz kurs ma za zadanie pomóc obecnymbądź przyszłym dyrektorom w stawaniu się prawdziwym liderem – prawdziwym, „naturalnym”przywódcą, który pamięta, że:

„na stanowisko wybierają go urzędnicy, ale pozycję DYREKTORA zdobywa w sercach i umysłach ludzi,z którymi na co dzień pracuje!” (John Adair)

Chcemy, aby osoby, które ukończą kurs, budowały w swojej szkole relacje oparte o zaufanie i otwartość,umiały mądrze wymagać od swoich pracowników, wspierać pracę zespołową nie tylko uczniów, alegrona pedagogicznego, a także włączać Rodzinę ucznia (a nie tylko rodziców) we wspólną pracę nadkształtowaniem młodego pokolenia.

Wartością dodaną Akademii Przywództwa Liderów Oświaty będzie z pewnością (tak jak to się dzieje z Absolwentami Akademii Psychologii Przywództwa, którymi są wiodący menadżerowie zarządzającypolskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami) wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń pomiędzyuczestnikami, która – mamy nadzieję – przyniesie efekty w postaci promocji dobrych praktyk. Jesteśmyprzekonani, że pewne zasady, techniki i mechanizmy stosowane z powodzeniem w nowoczesnychprzedsiębiorstwach, mogą i powinny – odpowiednio zmodyfikowane – znaleźć zastosowanie w szkołach.Ludzie biznesu chcą się podzielić wiedzą i doświadczeniem w zakresie używanych przez nichinstrumentów do zarządzania, bowiem wierzą, że leaderzy oświaty – dyrektorzy i dobra kadranauczycielska stanowią filar systemu oświaty i rozwoju młodego pokolenia. Jesteśmy przekonani, iż toleaderzy oświaty powinni być inicjatorami zmian w systemie edukacyjnym, a ich wiedza, doświadczeniei umiejętności mogą i powinny służyć wypracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań zarówno wsferze ustawodawczej, jak i codziennej praktyce szkolnej.

Chcielibyśmy, aby na bazie zebranych doświadczeń, ten projekt był rozszerzany na kolejne regiony krajuw kolejnych latach.

5 spotkań weekendowych od grudnia 2012 do końca kwietnia 2013 roku

Schemat zjazdów weekendowych:

  • Sobota: wykłady wprowadzające 2h, Laboratoria Treningowe 8h
  • Niedziela: wykład „inspiracje” 2h, wykład „dobre praktyki” 2h
  • Weekend I : ZARZĄDZANIE SOBĄ
  • Weekend II : ZARZĄDZANIE RELACJAMI (komunikacja)
  • Weekend III : ZARZĄDZANIE I PROCESY DECYZYJNE (zarządzanie i procesy decyzyjne, style zarządzania, leadership)
  • Weekend IV: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM (budowanie i motywowanie zespołu)
  • Weekend V: ZARZĄDZANIE ZEWNĘTRZYMI RELACJAMI (negocjacje, współpraca z rodzicami, angażowanie świata zewnętrznego w realizację celów szkoły)

Do poprowadzenia wykładów i warsztatów zostaną zaproszeni m.in.: Marek Matkowski, Adam Aduszkiewicz, Profesor Andrzej Jacek Blikle, Rafał Szczepanik, Jarosław Szulski, Zofia Dzik, Zdzisława Cwalińska –Weychert.

Wszelkie informacje na temat pierwszej edycji wraz z opiniami uczestników na www.aplo.pl.

Ograniczona liczba uczestników programu 60 osób

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy i kandydaci na dyrektorów w szkołach podstawowych,gimnazjalnych, średnich i zawodowych

Wymiana doświadczeń – każde zajęcia odbywać się będą w innej szkole

Po zakończeniu kursu zapewniamy każdemu uczestnikowi indywidualne wsparcie doświadczonego menagera biznesowego przez okres 3 miesięcy

Dzięki wsparciu sponsorów, koszt uczestnictwa w programie został skalkulowany na kwotę: 2200 złotych brutto

Więcej informacji:

Szczegółowy Program APLO – Ulotka Programu.

Rejestracja

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć:

  • Sobota 9.00 – 18.00 z godzinną przerwą na obiad i krótkimi przerwami kawowymi,
  • Niedziela 9.00 – 12.30/13.00 – wykłady inspirujące z przerwami kawowymi.

 

1 15,16 grudnia Gimazjum nr 13 im. Unii Europejskiej
ul M. Reja 3
50-354 Wrocław
2 12,13 stycznia Szkoła Podstawowa nr 83 im. J. Kasprowicza
ul Boya- Żeleńskiego 32
51-160 Wrocław
3 16,17 lutego Gimnazjum nr 21
ul św. Jerzego 4
50-518 Wrocław
4 16,17 marca Zespół Szkół nr 18
ul Młodych Techników 58
53-645 Wrocław
5 20,21 kwietnia Zespół Szkół Integracyjnych
ul Nowodworska 70-82
54-438 Wrocław

Szczegółowy Program APLO – Ulotka Programu

Materiały z zajęć