Strona główna / Poprzednie akademie / APLO Warszawa 2014

APLO Warszawa 2014

29 listopada 2014 r. zakończyliśmy kolejną, specjalną edycją Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Edycja ta była kontyuacją prac rozpoczętych przez dyrektorów szkół w poprzednich edycjach. Jej głównym celem była pomoc i wsparcie dyrektorów w faktycznym wdrożeniu zmian w szkołach. Dodatkowo dyrektorzy biorący udział w Akademii do kwietnia będą pracować z coachami/mentorami z biznesu, a na ostatniej sesji mogli usłyszeć o przywództwie według Johna Maxwella dzięki Maćkowi Wiśniewskiemu, Uli Gąsior i Jackowi Narkiewiczowi.

Za całość programu odpowiedzialna była nasza Pani Prezes Zofia Dzik, a finansowo program wsparła Fundacja Kronenberga.

zdjecie_3

Akademia Przywództwa Liderów Oświaty, edycja realizowana w 2014 roku to projekt realizowany ze środków Fundacji Kronenberga przy City Handlowym.

fundacja_kronenberga

Ogólny opis Programu

 …Aby Dyrektor był liderem, a nie administratorem…

Wizja bez wdrożenia to halucynacja…

ZAPROSZENIE DO WYJĄTKOWEGO PROGRAMU KONTYNUACJI AKADEMII PRZYWÓDZTWA LIDERÓW OŚWIATY
„WSPIERANIE W ZMIANIE”

Drodzy nasi absolwenci, bo do Was w szczególności kierujemy naszą propozycję.

Dziękujemy Wam za pozytywny odbiór naszego programu Akademii Przywództwa Liderów Oświaty oraz za wszystkie uwagi i refleksje, które pozwoliły i pozwalają nam ten program doskonalić.

Celem pierwszych edycji akademii było dostarczenie Wam inspiracji i umiejętności potrzebnych do tego, aby pełnić nie tylko funkcję Dyrektora Szkoły, ale też autentycznego lidera tworzącego środowisko integrujące działania rodziny i otoczenia, wspierające tym samym rozwój młodego pokolenia. Program akademii koncentrował się więc na obszarze zarządzania sobą, komunikacji, budowania i motywacji zespołu, zarządzania zmianą i angażowania rodziców w działania szkoły.

Mamy głębokie przekonanie, poparte waszymi głosami, że program ten zbudował solidny fundament pod wasze „naturalne przywództwo”. Jednocześnie wiemy, że kluczową cechą wyróżniającą lidera jest podejmowanie działań zmieniających zastaną rzeczywistość, działań mających realny wpływ na otoczenie. I właśnie do tych z Was, do tych którzy wprowadzają bądź zamierzają wprowadzić zmianę w swoim otoczeniu adresowany jest nowy program nastawiony na WSPIERANIE W ZMIANIE.

Istotne dla nas jest również, aby wprowadzane zmiany szły w kierunku wzmocnienia realizacji przez daną placówkę programu całościowego rozwoju młodego pokolenia … nie tylko w zakresie wiedzy. Naszą ideą jest, aby szkoła stawała się istotną częścią systemu społecznego przygotowującego dzieci i młodzież do życia…

Dla kogo jest ten program?

 • Dla wszystkich osób, które mają pomysł na konkretną zmianę a nie wiedzą jak ją skutecznie przygotować i przeprowadzić.
 • Dla tych, którzy są w trakcie wprowadzania zmiany i borykają się z oporem otoczenia.
 • Dla tych, którzy „polegli” na wprowadzanej zmianie i chcieliby wyciągnąć jak najwięcej korzyści ze zrozumienia przyczyn odniesionej porażki.

Co zawiera?

 • Program od początku do końca nastawiony jest na praktyczne wsparcie każdego z Was we wprowadzeniu istotnej, trwałej zmiany w Waszej placówce.
 • Proponowane przez nas treści będą zależały przede wszystkim od konkretnych potrzeb każdego z Was, zależnie od etapu, na którym w danym momencie będziecie. Przewidujemy dużo pracy na dostarczanym przez Was materiale + dodatkowe bloki poświęcone definicji celu, strategii, zarządzania zmianą oraz pozyskiwania ludzi (budowa, motywacja i ocena zespołu).
 • Sprawdzony zespół trenerów i wykładowców z różnych dziedzin zarządzania.
 • Dla każdego z uczestników przewidujemy INDYWIDUALNE WSPARCIE MENTORA W ZAKRESIE REALNEGO PROCESU WDRAŻANIA ZMIANY (usystematyzowany proces kontaktu z mentorem w trakcie wdrażania zmiany).

 

Co będzie miarą jego skuteczności?

 • Konkretne zmiany wprowadzone do końca programu w Waszych szkołach, zmieniające środowisko wychowawcze na lepsze, przyjaźniejsze, w ściślejszym sojuszu dzieci, rodziców i nauczycieli.

Informacje organizacyjne:

Liczba miejsc: 15 (kameralna grupa)

Czas trwania: styczeń – wrzesień 2014 (comiesięczne sesje piątek/sobota oraz praca indywidualna i w mniejszych grupach)

Pierwsze spotkanie: 10 stycznia 2014

Koszt: 900 złotych + VAT

Do kogo jest kierowana oferta: dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek związanych z oświatą (np. placówek doskonalenia nauczycieli), osoby odpowiedzialne za edukację z poziomu organów samorządowych.
W pierwszej kolejności priorytet w naborze mają dotychczasowi absolwenci APLO.

Wszelkie dodatkowe informacje:
biuro@humanites.pl
Tel. 504 144 784

Termin składania wniosków: 14 grudnia 2013

Warunek wzięcia udziału w programie:

 • Przysłanie zgłoszenia zgodnie z załączonym formularzem obejmującym w szczególności opis planowanej zmiany oraz krótkie uzasadnienie chęci wzięcia udziału w programie.
 • Indywidualna rozmowa z osobą zarządzającą programem lub wykładowcą programu APLO.

Rejestracja

Harmonogram zajęć

Wszystkie spotkania odbywają się w Gimnazjum nr 15, znajdującym się w Warszawie, przy ul. Siemieńskiego 6

Godziny zajęć:

 • Sobota 9.00 – 18.00 z godzinną przerwą na obiad i krótkimi przerwami kawowymi,
 • Niedziela 9.00 – 12.30/13.00 – wykłady inspirujące z przerwami kawowymi.

Terminy spotkań:
10-11 stycznia 2014
14-15 marca 2014
28-29 marca 2014
23-24 maja 2014
13-14 czerwca 2014

Szczegółowy program APLO

PROGRAM AKADEMII PRZYWÓDZTWA LIDERÓW OŚWIATY

WSPARCIE W ZMIANIE

Na program, który ma na celu wsparcie szkół w wypracowaniu i wdrożeniu faktycznych zmian składa się minimum 5-6 sesji roboczych piątek/sobota obejmujących następujące zagadnienia:

SESJA I
CZY JA RZECZYWIŚCIE CHCĘ ZMIANY?
Wizja zmiany, komunikacja wizji, opinie zewnętrzne

SESJA II
MOJE MASTER STORY ZMIANY
Cel, interesariusze, pomiar, ryzyka, zdefiniowanie pierwszego kroku

SESJA III
MAM PLAN ZMIANY
Co, kto, kiedy, jak – Harmonogram, zespół, budżet, proces

SESJA IV
ZARZĄDZAIE ZMIANĄ
Opór, komunikacja w zmianie, angażowanie

SESJA V
CZAS DZIAŁAĆ
Realne wyzwania w budowie zespołu, komunikacji, zarządzaniu interesariuszami, ryzyka

SESJA VI
STATUS ZMIANY
Realne wyzwania w realizacji projektu i praca nad wypracowaniem rozwiązań
Wsparcie

PONADTO:

 • Praca indywidualna między warsztatami
 • Praca pozawarsztatowa w zespołach roboczych
 • Praca pozawarsztatowa wspierana sesjami on-line z trenerami
 • Wsparcie ekspertów i trenerów (wykłady dla grupy oraz konsultacje indywidualne) uzależnione od tematyki planowanej zmiany

Media o APLO