Strona główna / APLO 2018

APLO 2018

 

Zapraszamy do udziału w:

Akademii Przywództwa Liderów Oświaty 2018

innowacyjnym programie rozwoju przywództwa w systemie oświaty

z udziałem wiodących trenerów i wykładowców ze świata biznesu, psychologii,

socjologii i pedagogiki, kształcących czołowych liderów biznesu.

 

Czwarta sesja odbędzie się 18-19 października 2018
w DBFO Warszawa Praga Południe ul. Grochowska 262

Rekrutacja do X edycji APLO 2019, rozpocznie się w styczniu 2019

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu bezpośredniego: tel: 22 621 90 11 lub na adres: biuro@humanites.pl

 

Partnerzy projektu

wcieslogo

Ogólny opis Programu

Program jest adresowany do kreatywnych i innowacyjnych liderów oświaty, pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w systemie edukacyjnym.

System oświaty powinien odpowiadać nie tylko za cele dydaktyczne i przygotowanie do testów, ale również, we współpracy z rodzicami, za cele wychowawcze związane z kształtowaniem osobowości, systemu wartości młodego pokolenia i jego kompetencji społecznych przygotowując ich na wyzwania, które niesie szybko zmieniająca się rzeczywistość rewolucji cyfrowej, aby potrafili w niej budować szczęśliwe życie prywatne i zawodowe. Dlatego też nadrzędnym celem programu jest wzmocnienie przywództwa w oświacie i dążenie do systemowej zmiany w zakresie kształcenia kadr zarządzających oświatą. Bowiem szkołę tworzą ludzie i od dyrektora zależy w dużej mierze, jak buduje swój zespół, jak go motywuje. jak rozwija, jak angażuje rodziców, jaką tworzy kulturę pracy z dziećmi i młodzieżą.

Chcemy przygotować uczestników Akademii do efektywniejszego zarządzania przede wszystkim sobą oraz relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły (tj. rodzicami, uczniami, nauczycielami – z jednej strony, a z drugiej – administracją, organizacjami pozarządowymi, czy biznesem). Bo w szkole, jak w żadnym innym miejscu, przede wszystkim pracujemy sobą! Dlatego naszym nadrzędnym celem jest wsparcie dyrektorów jako zwyczajnie ludzi. Wierzymy, że osoby, które ukończą Akademię, będą budowały w swojej szkole relacje oparte na zaufaniu i otwartości, umiały mądrze wymagać od swoich pracowników, wspierać pracę zespołową nie tylko uczniów, ale także grona pedagogicznego, a także włączać rodzinę ucznia (nie tylko rodziców) we wspólną pracę nad kształtowaniem młodego pokolenia. Relacje są kluczem do dobrego życia zawodowego i prywatnego!

Nadrzędnym celem programu jest również przygotowanie jej uczestników do pracy nad właściwym umiejscowieniem oświaty jako miejsca budowania tożsamości młodego pokolenia w nowoczesnym systemie społecznym i przygotowania jej do sprostania wyzwaniom trudnej do przewidzenia przyszłości oraz nowym potrzebom rodziny, społeczności, gospodarki. Dlatego tym ważniejsze jest kształtowanie postaw otwartych na branie odpowiedzialności i uczenie się przez całe życie.

Program został wypracowany przez Fundację Humanites na bazie wielu spotkań i rozmów z osobami z systemu oświaty, wieloletnich doświadczeniach w zakresie biznesu i przywództwa osób tworzących Fundację (Zofia Dzik) oraz w oparciu o sprawdzone know how studium podyplomowego „Akademia Psychologii Przywództwa” (realizowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values – Grupę Firm Doradczych). Uczestnicy naszego projektu otrzymają więc unikatowy program sprawdzony w top biznesie, dostosowany równocześnie do realiów polskiej oświaty.

Akademia ma za zadanie pomóc obecnym bądź przyszłym dyrektorom w stawaniu się prawdziwym liderem – prawdziwym „naturalnym” przywódcą, który pamięta, że:

„na stanowisko wybierają go urzędnicy, ale pozycję DYREKTORA zdobywa w sercach i umysłach ludzi, z którymi na co dzień pracuje!” (John Adair)

Wartością dodaną Akademii Przywództwa Liderów Oświaty będzie z pewnością wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, która – mamy nadzieję – przyniesie efekty w postaci promocji dobrych praktyk. Sprzyjać temu będzie nasza metodologia budowania swoich sieci wsparcia.

Kluczowym elementem programu jest również indywidualny proces coachingowo/mentoringowy z liderem biznesowym. Jesteśmy przekonani, że pewne zasady, techniki i mechanizmy stosowane z powodzeniem w nowoczesnych przedsiębiorstwach, mogą i powinny – odpowiednio zmodyfikowane – znaleźć zastosowanie w szkołach.

Ludzie biznesu chcą z jednej strony podzielić wiedzą i doświadczeniem w zakresie używanych przez nich instrumentów do zarządzania z drugiej zaś lepiej zrozumieć specyfikę szkoły, co jest dla nich, jako rodziców, ważnym elementem. na chwilę obecną współpracuje z nami 300 wolontariuszy z najwyższej kadry zrządzającej. Cieszymy się, że podzielają oni nasz pogląd, że liderzy oświaty- dyrektorzy i dobra kadra nauczycielska – stanowią filar systemu oświaty i rozwoju młodego pokolenia.

Jesteśmy przekonani, iż to leaderzy oświaty powinni przy odpowiedniej dozie autonomii być inicjatorami zmian w systemie edukacyjnym, a ich wiedza, doświadczenie i umiejętności mogą i powinny służyć wypracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań zarówno w sferze ustawodawczej, jak i codziennej praktyce szkolnej. A jeśli w to wierzymy, to kluczowe jest, aby kadra zarządzająca szkół mogła być uczona przez najlepszych, na światowym poziomie i takie właśnie podejście prezentujemy w Akademii.

6 spotkań od lutego do grudnia 2018 roku

Miejsca spotkań: WARSZAWA – szczegółowa informacja co do miejsca zostanie podana przed rozpoczęciem zajęć.

Do poprowadzenia wykładów i warsztatów zostaną zaproszeni m.in.: Marek Matkowski, Tomasz Jamroziak, Adam Aduszkiewicz, Profesor Andrzej Jacek Blikle, Rafał Szczepanik, Jarosław Szulski, Zofia Dzik, Ryszard Praszkier, Monika Bolanowska

Dwóch trenerów prowadzących + stały nadzór merytoryczny nad programem

Poza sesjami warsztatowymi każdy uczestnik otrzyma możliwość indywidualnej współpracy z coachem/mentorem z biznesu przez okres 4-6 miesięcy.

Ograniczona liczba uczestników programu: maksymalnie 38 osób

Uczestnicy: Wyłącznie na zasadach dobrowolności – Dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, średnich i branżowych, osoby odpowiedzialne z ramienia organów prowadzących, dyrektorzy poradni.

Koszt ponoszony przez uczestnika: 2950,00 zł plus 23% VAT.

Dla publicznych placówek warszawskich istnieje możliwość częściowego dofinansowania przez WCIES.

Warunki uzyskania dyplomu ukończenia APLO:

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach
 • obecność na minimum 80% zajęć – sesji warsztatowych

 

Więcej informacji: biuro@humanites.pl ; katarzyna.kasak@humanites.pl ; www.humanites.pl

Tel.502 024 981, 22 621 90 11

Rekrutacja

Zaproszenie do udziału w APLO kierujemy przede wszystkim do dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, średnich i branżowych, osób odpowiedzialnych z ramienia organów prowadzących, dyrektorów poradni.
Grupa będzie liczyć maksymalnie 38 osób.
Jest jeszcze kilka wolnych miejsc.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres katarzyna.kasak@humanites.pl
 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego (według poniższego wzoru) oraz
 • zadania dla Kandydatów (opisanego na 3-ciej stronie poniższego formularza zgłoszeniowego). Program Akademii jest dedykowany liderom oświaty, którzy chcą własnego rozwoju i zwiększenia swojego oddziaływania na świat bliski i daleki, nie zapominając również o swoim życiu. Temu też służy zadanie, aby móc przemyśleć cele, z którymi dana osoba przychodzi na nasz program i tego z czym chciałaby ten program ukończyć.

Dla publicznych plaówek warszawskich istnieje możliwość częściowego dofinansowania przez WCIES.

Pobierz formularz zgłoszeniowy – plik PDF
Pobierz formularz zgłoszeniowy – plik WORD
Pobierz Program APLO
Pobierz Zaproszenie do APLO

Szczegółowy program APLO 2018

PROGRAM AKADEMII PRZYWÓDZTWA LIDERÓW OŚWIATY

6 sesji, od lutego do grudnia 2018, pierwsza 3-dniowa, kolejne 2-dniowe

Program APLO obejmuje: warsztaty, wykłady, tworzenie mini sieci, indywidualny coaching/mentoring przez okres 4-6 miesięcy.

Terminy sesji:

Sesja I 27.02 – 1.03 (wt-­czw): ZARZĄDZANIE SOBĄ
Sesja II 11 – 12.04 (śr, czw): ZARZĄDZANIE RELACJAMI (komunikacja)
Sesja III 7 – 8.06 (czw, pt): ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Sesja IV 18 – 19.10 (czw, pt): ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA PRACY I MOTYWACJA
Sesja V 14 – 15.11 (śr, czw): ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I ZMIANĄ
Sesja VI 6 – 7.12 (czw, pt): ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM (w szczególności relacje z rodzicami)

Tematyka sesji:

Sesja I 27.02 – 1.03.2018 : ZARZĄDZANIE SOBĄ

wtorek: 12.30-18.30 / środa, czwartek: 9.00-17.00

LABORATORIUM SAMOPOZNANIA:

 • Autodiagnoza poziomu przywództwa
 • Pogłębienie samoświadomości dotyczącej własnego stylu funkcjonowania i jego wpływu na reakcje otoczenia, efektywność działania, itp. – Klucz do siebie
 • Style zarządzania i jego wpływ na sposób kierowania ludźmi
 • Zwiększenie umiejętności świadomego posługiwania się swoimi mocnymi stronami i unikania pułapek swego stylu
 • Nabycie umiejętności subtelniejszego dostrzegania różnorodności zachowań ludzkich– Klucze do innych
 • Zarządzanie swoją energią – drobne wskazówki

 

Sesja II 11 – 12.04.2018: ZARZĄDZANIE RELACJAMI (komunikacja)

środa: 12.30-18.30 / czwartek: 9.00-17.00

LABORATORIUM RELACJI (komunikacja):

 • Rozpoznawanie i unikanie destruktywnych pułapek komunikacyjnych TD
 • Zwiększenie umiejętności przejmowania kontroli nad jakością komunikacji
 • Nabycie umiejętności zarządzania emocjami w sytuacjach „trudnych relacji”
 • Utrwalenie umiejętności komunikowania się w oparciu o Model Dobrych Rozmów – Schody do nieba

 

Sesja III 7 – 8.06.2018: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

czwartek: 12.30-18.30 / piątek: 9.00-17.00

LABORATORIUM TWORZENIA ZESPOŁU:

 • Umiejętność rozpoznawania i wzmacniania procesów budujących dobre zespoły
 • Dobór członków zespołu
 • Delegowanie
 • Cechy dobrze funkcjonującego zespołu, budowania zaufania, zarządzanie konfliktami
 • Diagnoza pracy naszych zespołów szkolnych

 

Sesja IV 18 – 19.10.2018: ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA PRACY I MOTYWACJA

czwartek: 12.30-18.30 / piątek: 9.00-17.00

LABORATORIUM ZARZĄDZANIA:

 • Cele i priorytety – organizacja pracy
 • Narzędzia motywacyjne
 • Wystąpienia szefowskie
 • Proces oceny pracy
 • Dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej

 

Sesja V 14 – 15.11.2018: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I ZMIANĄ

środa: 12.30-18.30 / czwartek: 9.00-17.00

LABORATORIUM ZARZĄDZANIA ZMIANĄ:

 • Zwiększenie umiejętności w zakresie zarządzania projektami
 • Nabycie umiejętności w zakresie kluczowych elementów związanych z zarządzaniem zmianą i zasad komunikacji wewnętrznej
 • Symulacja projektu

 

Sesja VI 6 – 7.12.2018: ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM (w szczególności relacje z rodzicami)

czwartek: 12.30-18.30 / piątek: 9.00-17.00

LABORATORIUM ZARZĄDZANIA RELACJAMI ZEWNĘTRZNYMI: (angażowanie rodziców, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja w górę)

 • Umiejętność budowania dobrych relacji i pozyskiwania sojuszników w otoczeniu społecznym – w szczególności rodziców
 • Angażowanie
 • Umiejętność wspierania w miejsce kontrolowania
 • Wypracowanie strategii angażowania rodziców w wspólne działania szkoły ukierunkowane na całościowy rozwój młodego pokolenia

 

Zaprezentowany program jest programem ramowym. Cechą APLO jest również fakt, iż program jest modyfikowany w trakcie jego trwania wychodząc naprzeciw pracy i potrzebom danej grupy.

Zapewniamy dwóch trenerów prowadzących oraz stały nadzór merytoryczny Dyrektora Akademii.

Szczegółowa informacja dotycząca miejsca spotkań zostanie podana przed rozpoczęciem zajęć.

 

Więcej informacji:; katarzyna.kasak@humanites.pl ; biuro@humanites.pl; www.humanites.pl

Tel.502 024 981, 22 621 90 11


Partnerzy projektu

wcieslogo

Media o APLO